Felelősség a jövőért

Az arcanum.com-al kötött együttműködésünk keretében elindítottuk a “Digitális Történelem” blogunkat, az elmúlt 250 év feldolgozott és digitalizált sajtó anyagjaival.

Ifjúsági Magazin, 1965 (1. évfolyam, 1-2. szám)


Beszélgetéseink első nagy tanulsága: nem is egy probléma okoz gondot a ma élő 14 m 18 éveseknek. Ez a sokféle probléma végül három csoportra oszlik. Ezek:
1. A szórakozás igénye. Szabadidő, tánc, klubélet, külföld járás.
2. A felelősség kérdése. Az iskolai kötöttségek, sértőnek érzett merev szabályok, jó vagy rossz viszony tanárok, szülők, diákok között.
3. Egzisztenciális kérdések. Menynyit ér az érettségi, milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak, mindenki képzettségének megfelelően dolgozhat-e majd, megkapja-e az őt illető anyagi elismerést?
A harmadik problémakör meglehetősen lehangoló képet mutat.

Mert a történelem nem lenne számodra ismert, ha nem lenne az arcanum.com A Digitális tudománytár


Első látásra. Beszélgetéseink második és megnyugtató tanulsága az, hogy ma nem a létbizonytalanság, hanem a tartalmas lét okoz elsősorban gondot. Hogy mindenki azt tanulja, aminek később hasznát is veszi, azt tehesse, úgy dolgozzon, ahogyan a legjobban érzi magát, a legtöbbet tud produkálni. (Innen ered különben az a vélemény, hogy ma jó a fiataloknak. Hát valóban jó, ha már ilyen gondjaink vannak.)
Ez, ha nem is mondtuk ki eddig , a felelősségérzetet bizonyítja önmagunkkal és a társadalommal szemben. Korainkban nincs idő az időt elvesztegetni. És nagyon jó, ha tudni akarjuk, mit tehetünk, mit érünk a jövőben.


Igaz, a beszélgetés során egyformán súlyos problémaként jelentkezett az iskolai dohányzás és a továbbtanulás is. Közös dolgunk, hogy megfelelően értékeljük, rangsoroljuk ezeket.
Ami az iskolai életre, a szabad időre, a klubéletre, a szórakozásra vonatkozik — a ti dolgotok. Ezt nektek kell megteremtenetek. Mindenütt van KISZ-szervezet, a tiétek ez a szervezet, hasznosítsátok!
A 14—18 évesek társadalmi helyzetét szeretnénk mélyebben feltárni. Lehet, hogy ez nem minden esetben jelent segítséget, de legalább tisztábban látunk mindnyájan. A beszélgetéseinken felmerült és megoldatlan kérdésekre visszatérünk, megkeressük és megkérdezzük az illetékes szerveket.

  Vagyonok históriája „Részletevics” Milenkó

További híreink

Megosztom