ÚJ HONFOGLALÁS – Gerő Ernő írása

Az arcanum.com számára fontos a múlt történelmének megismertetése a XXI. század emberének számára is. Több mint 150 év dokumentumai, újságcikkei digitalizált változata lelhető fel a Digitális Tudománytárban.

Hazánk életében évtizedek óta kétségtelenül a legfontosabb esemény az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földműves nép földhöz juttatásáról.

A rendelet végrehajtása során körülbelül 500—600.000 család jut földhöz, több százezer házhelyhez és hozzávetőleg ötmillió katasztrális holdnyi földterület kerül a mezőgazdasági munkások, cselédek, zsellérek, béresek és nagycsaládú kisgazdák kezére.

Ezzel lényegileg letűnik a magyar történelem színpadáról az a nagybirtokos félfeudális osztály, mely egy emberöltő alatt kétszer sodorta bele hazánkat országrészt , bűnös háborúba, katonai vereségbe, nemzeti összeomlásba. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front politikai érettségét és szilárdságát bizonyítja, hogy a demokratikus pártok között létrejöhetett a nép nagy tömegeit kielégítő megállapodás olyan sorsdöntő kérdésben, amilyen a földreform kérdése.

Ez egyben az újból éledező reakció első nagy veresége. Az elmúlt évtizedek folyamán nem volt olyan kormány Magyarországon, mely ne ígért volna földet a parasztnak. Kis minél szorultabb helyzetbe került a magyar reakció, annál arcátlanabbul ígérte a földet s annál arcátlanabbul szegte meg ígéretét. Mikor a háborús kormányok Ukrajnába, a Don vidékére hajszolták a magyar honvédek százezreit, hogy ott elpusztuljanak a német fasiszta rablóimperializmus ügyéért, azt hazudták, hogy ez az új magyar „honfoglalás”.

Mikor a német cseléd Szálasi magyar katonák hullahegyeivel kísérelte meg eltorlaszolni a felszabadító Vörös Hadsereg útját, földet ígért annak, aki elég galád vagy elég ostoba volt, hogy a német rablók érdekében a vásárra vigye a bőrét. Nincs mit csodálkozni azon, hogy a múlt reakciós kormányai nem váltották be ígéretüket. Hiszen programjuk, melyet nyilvánosan hirdettek, csak arra szolgált, hogy elkendőzze a másikat, az igazit: a magyar nép kíméletlen elnyomását és rabságbantartását. Az országnak fel kellett szabadulnia, az egész reakciós rendszernek össze kellett omolnia, hogy olyan kormányzat jöhessen létre Magyarországon, mely nemcsak ígér földet a parasztnak, de oda is adja. A földreformról szóló rendelet megjelenése az új magyar demokrácia hatalmas sikere. A földreform az összes demokratikus pártok közös műve.

Mit rejt a múlt! Tudd meg a Digitális Tudománytár segítségével, most a kedvezményes regisztrációk lehetőségével

A sikerhez nem kis mértékben járult hozzá, a Magyar Kommunista Párt, amely, mint az ország más nagy kérdéseiben, ebben is az élen haladt, fia aligha lehet véletlennek tekinteni, hogy a földreform éppen akkor valósul meg, amikor a mi pártunknak alkalma nyílt arra, hogy közvetlenül, a kormányzat legfelsőbb szervén keresztül is kifejezésre juttassa megmásíthatatlan akaratát: Földet a magyar parasztok százezreinek! Bizonyára vannak, akik azt gondolják, hogy a földreformról szóló rendelet megjelenésével végleg eldőlt az ezeréves per.


Eldőlt, de még nem dőlt el végleg. Ahhoz, hogy végleg eldőljön, biztosítani kell, földreform gyors és maradéktalan végrehajtását. S ez nem kisebb feladat, mint A reform, tető alá hozása volt. A reakció nem alszik. Nem nyugszik bele egykönnyen a vereségbe, melyet szenvedett. Meg fogja kísérelni a legfurfansagosabb eszközök felhasználásával megy fúrni, vagy legalább is szabotálni a földreform végrehajtását. Ezért szükség van a demokratikus pártok éberségére. Résen kell lenni Még szorosabbra kell zárni a sorokat! A demokratikus pártoknak, melyek együtt fogadták el a földreformot, együtt kell felvonultatni erőiket, hogy pintosítsák végrehajtását is. A Magyar Kommunista Párt központi vezetősége határozatot hozott, hogy az elkövetkező hónapokban a párt főerejét a földreform végrehajtására mozgósítja.

A magyar nép tudja, hogy amit a mi pártunk elhatároz, azt keresztül is viszi. Mert komolyan veszi saját határozatait és mert csak olyan határozatokat hoz, melyek meg is valósíthatók. Most félre kell tenni a szőkébb értelemben vett pártérdekeket és mindenkinek ki kell állnia a gátra a köz érdekében. Ezért a Magyar Kommunista Párt felszólította a többi demokratikus pártokat, hogy példáját követve, ők is mozgósítsák legjobb erőiket a földreform-rendelet megvalósítására, az új Honfoglalásra. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez meg is fog történni, hogy a demokratikus erők egységfrontja, mely nélkül nem lehet felépíteni az új Magyarországot, megszilárdulva, megerősödve fog kikerülni abból a harcból, melyet a földreform megvalósításáért vív a reakció és a háborús összeomlás okozta nehézségek ellen.

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .