A kormányzói pár a Hubay-zenedélutánon

Egy ujabb gyönyszem együttműködő partnerünktől a Digitális Tudománytár-tól. Multunk történelmi eeményeit jobban megísmerhetjük, ha regisztrálunk https://adt.arcanum.com/ oldalon, most kedvezménnyel.

KEDD, 1939 FEBRUÁR 28.


Vasárnap délutánonként kegyeletes, szép emlékünnepségek s amellett zenei eseményszámba menő házi hangversenyek színhelye a Hubay-palota.

Az elmúlt vasárnapi zenedélutánon, amelyet özvegy Hubai Jenőné Zeleuán Róza grófnő, a Hubay Jenő Társaság tagjai részére rendezett, megjelent vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó is feleségével. Ott voltak Auguszta és Anna főhercegasszonyok, József Ferenc főherceg, Röder Vilmos ny. honvédelmi miniszter, gróf Apponyi Albertné, gróf Klebelsberg Kunóné, gróf Zichy Jánosné, Szüllő Géza felsőházi tag, Sipeki Balás Béla, a Hubay Jenő Társaság elnöke és felesége, Erich Rotalle bonni filozófus, Gui olasz karmester és a magyar zenei és közélet sok más kitűnősége

A műsoron Bach kettős versenyműsora szerepelt, amelyet Zathu-reczky Ede és Albert Ferenc adtak elő. Palló Imre, az Operaház tagja Hubay-dalokat énekelt, Mécs László, a felvidéki pap-költő verseiből szavalt, majd Zathureczky Ede kiváló tanítványa, Gábory Elemér Paganini egyik művét adta elő nagy tetszés mellett. A művészi hangversenyt tea követte.


Megosztom
  Vagyonok históriája „Részletevics” Milenkó