BKK: Ismét megtévesztő a FIDESZ Facebook-bejegyzése

Ismét félrevezető és fontos információkat elhallgató bejegyzés jelent meg a FIDESZ budapesti szervezetének Facebook-oldalán 2021. május 7-én, amely a Budapesti Közlekedési Központ tekintetében megtévesztő információt tartalmaz. A FIDESZ éppen azt a városvezetési gyakorlatot kritizálja, amelynek Tarlós István volt a vezetője. A BKK ismételten kéri a hamis információk helyesbítését.

Az „Újabb 5 millió forintos bírság a BKK-nak! Ennyi felesleges pénze van Budapestnek?” felvezetővel megjelent poszt írói azt állítják, hogy a BKK „ismét nem tartotta be a közbeszerzési szabályokat: most a Blaha Lujza tér felújítása kapcsán hibáztak.”. A valóság ezzel szemben az, hogy a Budapesti Közlekedési Központ számára kirótt büntetés az előző önkormányzati ciklust érinti, és leginkább a Fővárosi Önkormányzatnak mint tulajdonosnak az érdekkörébe tartozó döntések, vagy azok elmaradása, lassúsága okozta. Tervezés közben olyan döntéseket hozott, amelyek miatt elmaradó, vagy többlet feladata lett a tervezőnek, illetve lassan hozott meg olyan döntéseket, amelyek miatt ki kellett tolni a határidőket. A Facebook-poszt a jelenlegi városvezetést és BKK-vezetést hibáztatja, holott ennek a felelőssége az előző városvezetést terheli.

⚠ ÚJABB 5 MILLIÓ FORINTOS BÍRSÁG A BKK-NAK! ENNYI FELESLEGES PÉNZE VAN BUDAPESTNEK? A főváros Közlekedési CEGE Ismét … Közzétette: Fidesz Budapest – & nbsp; 2021. május 7., péntek

 

ÚJABB 5 MILLIÓ FORINTOS BÍRSÁG A BKK-NAK! ENNYI FELESLEGES PÉNZE VAN BUDAPESTNEK?
A főváros közlekedési cége ismét nem tartotta be a közbeszerzési szabályokat: most a Blaha Lujza tér felújítása kapcsán hibáztak. A BKK és a BKV, vagyis a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezéssel és működtetéssel foglalkozó cégei eddig több mint 200 millió forintos bírságot kaptak, amelyet a budapesti adófizetők fizetnek ki. Abban sem lehetünk biztosak, hogy volt szabályosan lebonyolított közbeszerzés a 2019 óta…
Karácsony Gergely mikor vizsgálja ki és keresi meg a felelőseit annak, miért fordulhat elő ez a hanyag munka a főváros cégeinél? Mikor javítják ki a rosszul működő rendszert? A főpolgármester mikor tesz végre valamit azért, hogy a budapestiek pénzét, most már szinte heti rendszerességgel, ne bírságokra költsék?

A közbeszerzési hatóság határozatának indokai

A közbeszerzési hatóság közbeszerzési döntőbizottságának 2021. május 7-én kelt, D.68/20/2021. számú határozatában a 2018. július 12-én megkötött „Blaha Lujza tér felújítása – engedélyezési és kiviteli tervek készítése, és a szükséges engedélyek, illetőleg jóváhagyások megszerzése, valamint tenderdokumentáció elkészítése” tárgyú szerződés módosításainak és teljesítésének vizsgálata alapján hozott döntést, amelyben elmarasztalta mind a BKK-t, mind a tervező konzorciumot.

A határozat szerint a BKK olyan szerződés módosításokat hajtott végre, amelyek elkerülhetők lettek volna, ha a 2018. év első felében indított közbeszerzési eljárást alaposabban készítette volna elő, illetve a szerződés teljesítése közben a szükséges döntések időben megszülettek volna.

Az 1. számú szerződésmódosítás 2018. november 12-én történt, és a teljesítési határidőt tolta ki 100 munkanappal. A módosításra azért volt szükség, mert a tervezési munka során felmerült kérdéseket a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak és a cégcsoportjának kellett volna meghoznia, azonban az erre a célra létrehozott Projektirányító Bizottsági ülést a Fővárosi Önkormányzat nem hívta össze. A döntéshozatali fórumot a Főváros később megtartotta, a megfelelő döntéseket meghozta, de ez túl sok időt vett igénybe, így a tervező az eredeti határidőre nem tudta teljesíteni a feladatát. A BKK ezt előre nem látható, és illetve a megbízó és megbízott érdekkörén kívülinek tekintette, és szerződést módosított.

A 2. számú szerződésmódosítás 2019. február 8-án történt, az egyes elmaradó és újonnan felmerült tervezési feladatokat összesítette és ennek eredményeként megemelte a tervezési díjat nettó 9,3 millió forinttal. Tervezés közben új igényeket támasztott a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat, például egy új nyilvános illemhely tervezését az aluljáróban, annak szerkezeti kibővítésével. Ezen döntéseket a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak a tervezési kiírás előtt kellett volna meghoznia ahhoz, hogy a szerződés módosítás elkerülhető legyen.

A 3. számú szerződésmódosítás 2019. július 11-én történt, a határidőket és a szerződéses díjat is érintette. Elsőszámú indoka az aluljáró külső szigetelésének terveztetése volt, amelyet az eljárás előkészítése során nem tartott reálisnak a Főváros vezetése, azonban az aluljárót kezelő Budapest Közút Zrt. a hozzájárulását csak ezzel a feltétellel adta ki. A többlet tervezési díj nettó 16,1 millió forint volt, és a véghatáridőt 2019. augusztus 22-re tolta ki.

A büntetést a BKK nem a jelenlegi fenntartója helytelen magatartása miatt kapta

Fenti dátumokból és eseményekből egyértelműen látható, hogy a büntetés az előző önkormányzati ciklust érinti, és leginkább a Fővárosi Önkormányzatnak mint tulajdonosnak az érdekkörébe tartozó döntések, vagy azok elmaradása, lassúsága okozta. Tervezés közben olyan döntéseket hozott, amelyek miatt elmaradó, vagy többlet feladata lett a tervezőnek, illetve lassan hozott meg olyan döntéseket, amelyek miatt ki kellett tolni a határidőket.

A BKK a saját érdekkörén kívüli körülményként értékelte ezeket, így mivel a tervező felelőssége a csúszások tekintetében kizárható volt, a szerződés módosítását 3 alkalommal is kezdeményezte. Ezen módosításokat értékelte a közbeszerzési döntőbizottság jogszerűtlennek, mert azok elkerülhetők lettek volna, ha a BKK pontosabban határozza meg a feladatot, illetve a tulajdonosa ezt nem írja tervezés közben felül. 

Fontos körülmény, hogy már 2018-ban a politikai kampány része lett a tér felújítása, a 2019-es önkormányzati választásokra, illetve előtte a 2018-as országgyűlési választásokra készülve Tarlós István és Kocsis Máté 2018. tavaszán bejelentette, hogy a tér felújítása 2019-re megvalósul. Így nem volt idő arra, hogy a felújítás tervezését egy építészeti tervpályázat előzze meg, amelynek során az arculati és design kérdések, valamint a főbb tervezendő elemek pontosabban tisztázhatók lettek volna. A bejelentéskor még a tervezési közbeszerzési eljárás sem zárult le, így az ég világon semmi esély nem volt arra, hogy egy évvel később már elkezdődjön a kivitelezés.

A BKK mindent megtesz a Blaha Lujza tér felújításáért

A BKK elkötelezett, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Blaha Lujza tér megújuljon. A Fővárosi Önkormányzat beruházásában – a VII. és a VIII. kerületi önkormányzat szakmai támogatásával – megújuló egyik legforgalmasabb budapesti csomópont felújításának fő célja a tér élhetőségének javítása. A Blaha Lujza tér felújításának tervezése a Budapesti Közlekedési Központ irányításával, megrendelésében a „Közlekedés” Fővárosi Tervező Iroda Kft., valamint az UVATERV Zrt. konzorciumának munkájával 2018. július óta tart, az utolsó, engedély 2020 júniusában érkezett meg, a tervek elkészültek. A tervek módosítása és az építkezés 2021-ben kezdődik, és körülbelül másfél évet vesz igénybe. A felújítás 2,67milliárd forint összegű forrását a Fővárosi Önkormányzat és Magyarország Kormánya biztosítja. A forrás kormány által biztosított részét, 1milliárd forintot csak 2021 végéig lehet felhasználni, így várhatóan 2021 decemberében részműszaki átadásokra kerül sor.

A FIDESZ fővárosi szervezete által közzétett információkat tehát ezúttal is ellenőrzés nélkül vették át a sajtótermékek. A Budapesti Közlekedési Központ tisztelettel kéri a budapesti FIDESZ közösségi oldalának üzemeltetőit, illetve a valótlan információt közzétett szerkesztőségeket, hogy haladéktalanul korrigálják az állítást.

Budapesti Közlekedési Központ


VilágosVilágosDarkDark
Megosztom
  Bubi 3.0