Védett szállások

Pályázat ,,védett,, szállások kialakítására

 1989. július 1., szombat – Az alkoholbetegek rehabilitációját segítő védett szállások kialakítására pályázatot hirdet az Országos Egészségvédelmi Tanács Alkoholizmus Elleni Bizottsága.  

  A pályázaton azok a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező klubok, egyházi közösségek vehetnek részt, amelyek az úgynevezett védett szállások kialakítását, illetve a már meglévő férőhelyeik bővítését tervezik. Ehhez a nyerteseknek – vissza nem térítendő egyszeri támogatásként – férőhelyenként legfeljebb 20 ezer forintot juttat a bizottság.

A pályaműnek egyebek között tartalmaznia kell a tervezett, illetve a már működő ,,védett,, szállás kialakításának, avagy
bővítésének pénzügyi feltéteteleit, továbbá a berendezések, különböző felszerelések tervezett beszerzési módját és az eszközök árát. A pályázóknak vázolniuk kell a ,,védett,, szállások fenntartására vonatkozó elképzeléseiket is.

A pályázatokat – 2 példányban – az OET Titkárságára (1361, Budapest Pf. 1.) augusztus 15-ig kell eljuttatni. Az eredményről a művek beküldőit legkésőbb szeptember 15-ig értesítik.

Megosztom