Ha minden igaz, 18 millával rövidítették meg Kőbánya Kertvárost

Önkormányzati képviselőnk Kovács Róbert elemezte a Continentállal kötött szerződést és a velejáró tökölés végeredményét, ami ha az elemzés igaz – miért is ne lehetne – akkor valaki, vagy valakik hibájából 18 millióval kevesebbet kap Kőbánya-Kertváros. 
Kovács Róbert Momentum

2018 novemberében jött létre egy megállapodás az önkormányzat és a Continental között, 100 millió forint (250 ezer euró + áfa) értékű rendkívüli fejlesztési hozzájárulásról, 2019. június 30-i határidővel a tényleges beruházási szerződés megkötésére vonatkozóan. Ennek értelmében a Continental szabadon dönthetett arról, hogy saját maga végrehajtja a keretösszegre vonatkozó fejlesztéseket 100 millió forint értékben vagy egyszerűen átutalja a nettó összeget (kb. 80 millió) az önkormányzat számlájára. Előbbi esetben a százmilliós beruházás után visszaigényelhette volna az áfát a magyar államtól, utóbbi esetben pedig eleve az áfával csökkentett összeget fizeti ki az önkormányzatnak.

Ebből következik, hogy a Continentalnak nem fűzödött közvetlen anyagi érdeke ahhoz, hogy ő végezze el a fejlesztéseket. Azért választotta az első megoldást, mert egyébként is beruházásokat eszközölt saját területén és ezek folyamataihoz tudta volna hozzárendelni a kertvárosi fejlesztéseket. Magyarul egy füst alatt, egy ütemben lezajlott volna az üzemi beruházás és a kertvárosi infrastruktúra-fejlesztés, ami egyértelmű szervezési, logisztikai előnyökkel járt volna.

A fejlesztési megállapodás novemberi aláírásától számítva eltelt hét hónap, ezalatt érdemi fejlemény nem történt.

2019. június 26-án került az Agócs Zsolt által elnökölt Kerületfejleszési és Környezetvédelmi Bizottság elé a beruházási szerződésről szóló előterjesztés, melyet kilenc szavazattal, egyhangúlag jóváhagytak. Másnap, június 27-én az előterjesztést tárgyalta az akkori képviselő-testület és egyhangúlag, 15 szavazattal elfogadta. Ezután péntek, június 28. következett, majd hétvége és az eredeti június 30-i határidővel a szerződést vélhetően nem volt lehetséges megkötni.

A Continental ezt kihasználva úgy döntött, hogy inkább a 250 ezer euróból átszámított nettó 80 millió forint körüli összeget utalja át, mivel időközben saját beruházása olyan készültségi fázisba jutott, hogy már nem volt lehetőség a kertvárosi fejlesztéseket ahhoz becsatlakoztatni.

Ez alapján – mivel időközben a forintárfolyam is némileg bezuhant – a Continental által fizetett fejlesztési hozzájárulás 81.787.500 forint. Ez kb. 18 millióval kevesebb annál a bizonyos százmillió forintnál, ami elkölthető lett volna a projekt keretében.

Megjegyzendő még, hogy az eredeti elképzelések szerint szeptember 30-án már működnie kellett volna a kamerarendszernek és köztéri illemhelynek. Ezek telepítésére határidőig a fenti okok miatt szintén nem került sor.

Megjegyzendő továbbá, hogy fenti információk – bár a kertvárosi közbeszédben a „Conti-pénz” sorsa folyamatosan téma volt – vissza voltak tartva, a bizottsági ülés és a testületi ülés ezzel kapcsolatos napirendi pontja mind a mai napig bizalmas és nem található meg az önkormányzat honlapján.

Jómagam is csak azért ismerhettem meg ezeket az adatokat, mert képviselőként hozzáférésem lett ahhoz a szerverhez, ahol a bizalmas előterjesztések is megtalálhatóak.

Mindenesetre nem túlzás azt állítani, hogy azért kerül most majd elköltésre 18 millióval kevesebb pénz a Kertvárosban, mert valaki vagy valakik nem tartották fontosnak az időnkénti egyeztetést a Continentallal a beruházás ügyében (talán háromszor is le kellett volna ülni velük), nem tartották fontosnak figyelemmel kísérni a Continental üzemében zajló beruházást, nem tartották fontosnak, hogy az ismert körülmények függvényében úgy szervezzék a folyamatokat, hogy az eredeti százmilliós összegből lehessen fejlesztéseket végrehajtani.

Így hát most akkor 82 millióból lehet.

Abban az esetben, ha ez a mínusz 18 millió forint az önkormányzat töketlenkedése, hozzá nem értése, esetleg szándékos manipulálás miatt történt, azonnali kivizsgálást kell kezdeményezni, és  megmondom őszintén, ha ha bizonyítható esetleg személyes felelősség, hűtlen kezelés címén eljárást indítani ellene.

Arold Péter

Megosztom

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.