Fővárosi kitüntetések kerületieknek

November 15-én, Budapest egyesítésének 146. évfordulója alkalmából fővárosi kitüntetéseket adott át Karácsony Gergely főpolgármester. Az önkormányzat kezdeményezésére elismerést kapott többek között dr. Kádár Sándorné a Prevenciós Központ vezetője, Bálint Imre a Budapesti Építész Kamara elnöke és a XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda nevelőtestülete.
 Zalabai Gábor díjat kapott dr. Kádár Sándorné a fővárosban élő hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítása, az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében végzett több mint négy évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként. 1997-ben a XIII. kerület legnagyobb férőhelyű nappali intézményében, a Balzac utcai Idősek klubjában a beteg emberek gondozása során szerzett tapasztalatot. 2000-től a III. számú Gondozási Központ vezetője lett. Szakmai hozzáértéssel és nagyfokú szociális érzékenységgel végzett vezetői munkájának eredményeként 2005-től a több szociális intézményt integráló Prevenciós Központ vezetőjévé nevezték ki, melynek a HÍD Családsegítő, a Gyermekjóléti Központ, a bölcsődék és a családi napközik a szakmai egységei. Kiemelkedő feladatának tartja a kerületben élő családok szociális és mentális szükségleteinek a feltárását, összetartó erejük megőrzését, a sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítését. Munkáját 45 éve fáradhatatlan energiával, gazdag szakmai tudással és nagy lelkiismeretességgel végzi.

Budapestért díjban részesült Bálint Imre DLA a főváros kulturális és építészeti értékeinek gazdagítása érdekében végzett kimagasló szakmai munkája, életműve elismeréseként. Angyalföldön született, a Váci úton lakott, iskoláit is itt végezte. Klasszikus építész, 1971-ben kitüntetéssel diplomázott a Műegyetem Építész karán. Több ezer lakást és sok-sok intézményt (pl. Szlovák iskola, MKB székház stb.) tervezett a fővárosban és a XIII. kerületben, melyek máig példamutató szellemiségűek. Az Építőművész Szövetségben négy évtizede munkálkodik, a Budapesti Építész Kamarának két ciklusban volt elnöke. Épületei szerepelnek kerületi kiadványokban. A XIII. kerületi Tervtanácsnak 11 éve aktív tagja. 2010-ben XIII. Kerületért Díj, 2015-ben XIII. Kerületi Építészeti Díj elismerésben részesült folyamatosan kiegyensúlyozott, magas színvonalú építésztervezői és építészet-elméleti tevékenységéért.

Budapestért díjas lett Bp. Főv. XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda nevelőtestülete a fővárosi gyermekek korszerű nevelésében kiváló felkészültséggel, hivatástudattal végzett színvonalas óvodapedagógiai munkáért. Az Egyesített Óvodát 2007-ben hozta létre a XIII. kerületi Önkormányzat, jelenleg a törzsóvodát és a 17 tagóvodát foglalja magába. Az eltelt 12 év igazolta, hogy egységes irányítással hatékonyabb és költségtakarékosabb szolgáltatások nyújthatók még színesebb és sokrétűbb óvodai neveléssel és ellátással. Az angol – magyar kétnyelvű óvodai program 2011 óta működik a kerületben, jelenleg három óvodában, összesen 15 csoportban, 375 kisgyermek részvételével. Az egészség-megőrzés és a betegségmegelőzés érdekében több óvodában sószobát, hideg párásítót működtetnek. Tíz tagóvoda „Zöld” óvoda, közülük kettő örökös „Zöld” óvoda címmel rendelkezik. Tíz szakmai munkaközösséget és öt alkotói műhelyt működtetnek. Az innovációt szolgálják az Óvodapedagógiai Napok keretében megszervezett óvodapedagógiai konferenciák. Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzések eredményei minden évben átlagosan 90% feletti értékeléssel zárultak. Más településekről és külföldről is érkeznek óvodapedagógusok, akik az itteni módszerekkel szeretnének megismerkedni.

Megosztom

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.